Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR
 1. SATICI

Unvanı                       : Misci Botanik- Toprak Miscioğlu

T.C No                       : 27883817464

Adresi                         : Adalet Mah. Manas Blv. Folkart Towers NO.47/B İç Kapı No. 3406 Bayraklı/ İzmir

Telefon                       : 02325700174

Fax                             :

E-posta                      : hello@misci.net

 1. ALICI

Adı/Soyadı/Unvanı   : 

Adresi                         :

Telefon                       :

E-posta                      :

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır.) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun surette düzenlenmiş olup; işbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme kapsamında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 1. ÜRÜN VE FİYAT, ÖDEME VE TESLİMAT
 • ÜRÜN VE FİYAT

SATICI tarafından satılan ürün(ler)’in* özellikleri (cinsi ve türü, rengi, vs.), miktarı, KDV dahil satış bedeli (adet x birim fiyat olarak) aşağıda belirtildiği gibidir. ALICI, ürün(ler) ile ilgili detaylı bilgiye www.misci.net adresinden ulaşabileceğini kabul eder.

Ürün ÖzellikleriAdetSatış Bedeli
(KDV dahil Toplam)
İndirim TutarıToplam Tutar
(KDV dahil Toplam)
     
Her şey Dahil Toplam (KDV, Banka Vade Farkı ve Kargo ücreti dahil toplam) 

Listelenen ve sitede olan edilen fiyatlar satış fiyatlarıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.

 • ÖDEME VE TESLİMAT
 • Kredi Kartı ile Ödeme: Kredi kartı ile ödemede bulunabilmek için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak ilgili kısımlardaki bölüme doldurmanız gerekmektedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.
 • Eft/ Havale ile Ödeme: Eft/ Havale ile ödemede bulunmak isterseniz, SATICI’ nın Türkiye İş Bankası, TR 210006400000134890238043 olan hesabına eft/havale yapabilirsiniz.
 • Ödeme Şekli                   :

Fatura* Bilgileri

 • Ad/Soyad/Unvan      :
 • Adres                          :
 • Telefon                       :
 • E-posta                      :

* Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte

teslim edilecektir.

 • Teslimat Adresi              :

Teslim Edilecek Kişi      :

Sipariş Tarihi                   :

Teslimat Tarihi                :

Teslim Şekli                    :

 • Ürün sevkiyat(kargo) masrafları SATICI’ ya aittir. Bitki satışları ve sevkiyatları yalnızca İstanbul ve İzmir illeri içerisinde yapılmaktadır.
 1. GENEL HÜKÜMLER
 • ALICI, işbu Sözleşme’ yi ve ÖN BİLGİLENDİRME FORMU’ nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
 • ALICI, www.misci.net internet sitesinde Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI Sözleşme’ yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder.
 • SATICI ve ALICI, Sözleşme’ nin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul ederler. 
 • Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak ÖN BİLGİLENDİRME FORMU kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’ nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’ nın Sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. Teslimat ücretleri SATICI tarafından karşılanacaktır.
 • Sözleşme konusu ürün, ALICI’ dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.
 • SATICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI ya da ALICI’ nın göstereceği veya belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar meydana gelen kayıp ve hasarlardan sorumludur.
 • İşbu Sözleşme’ nin ALICI tarafından elektronik ortamda teyit edilmesi ve Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmesi esastır. ALICI, herhangi bir nedenle bu şartları yerine getirmezse, SATICI’ nın Sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine ve standartlara uygun bir şekilde teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • SATICI Sözleşme konusu ürün veya hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde ALICI’ ya durumu yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda SATICI teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde ALICI’ ya iade eder. ALICI’ nın siparişi iptal etme hakkı yanında; Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkı saklıdır.
 1. ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. ALICI, teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. ALICI, teslimden sonra Sözleşme konusu Ürün’ü özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa Ürün kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

 1. CAYMA HAKKI
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca;

Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ancak tüketici, işbu Sözleşme’ nin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.

 • Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca bitkilerin iadesi YAPILMAMAKTADIR.  Bitkilerin ayıplı çıkması durumunda, ALICI doğru ve sağlam ürünler ile değişimi talep edebilecektir. Değişim talebi teslim edilen Ürünler’ in tamamı için yapılmaktadır, ürünlerin kısmen alınması gibi bir durum SATICI tarafından kabul edilmeyecektir.
 • ALICI, işbu Sözleşme’yi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
 • Cayma hakkı, Sözleşme konusu ürünü ALICI veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin teslim aldığı gün başlar. Bununla beraber, ALICI, Sözleşme’nin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
 • Cayma hakkının kullanılmasında ALICI, EK’ te yer alan formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir. ALICI’ nın bu formu doldurarak SATICI’ nın yukarıda belirtilen adresine masrafları SATICI’ ya ait olmak üzere kargo ile veya www.misci.net internet sitesinden iletebilir. Cayma kararının internet üzerinden iletilmesi akabinde SATICI, ALICI’ ya bu hususta teyit bilgisini iletecektir.
 • SATICI, ALICI’ nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde, varsa Sözleşme konusu ürünün teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri ALICI’ ya veya ALICI’ nın ödeme yapmış olduğu banka hesabına iade edecektir. ALICI’ nın ödemeyi eft/havale yöntemleriyle yapması durumunda cayma bildiriminin ALICI’ ya ulaşmasını takiben ürün bedeli ALICI’ nın banka hesabına 14 gün içinde iade edilir. Bununla birlikte, ALICI’ nın ödeme sistemleri üzerinden kredi kartı ile yaptığı ödemelere ilişkin iade prosedüründen SATICI sorumlu tutulmayacaktır.
 • SATICI, Sözleşme konusu ürünü ve ürün faturasını doğrudan kendisi iade alacak veya belirleyeceği üçüncü kişiye teslim aldırtacaktır. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 • ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
 1. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Tüketicinin cayma hakkı;

 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere,
 2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara,
 3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine,
 4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine,
 5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara,
 6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine,
 7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine,
 8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine,
 9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara,
 10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz.
 1. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

SATICI, ALICI’ ya Sözleşme konusu ürüne dair herhangi bir marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, fikir ve sanat eseri üzerindeki herhangi bir fikri ve sınai hakkını, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan herhangi bir mali veya manevi hakkını devretmemekte ve/veya kullanım izni vermemektedir.

 1. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

ALICI, işbu Sözleşme’ den veya işbu Sözleşme’nin ifasından doğabilecek ihtilaflarda, SATICI kayıtları ile çelişki halinde sadece SATICI’ nın ticari defter ve kayıtları ile dijital kayıtlarının geçerli, bağlayıcı olduğunu ve kesin delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

ALICI, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, mevzuatta belirtilen parasal sınırlar dâhilinde ALICI’ nın yerleşim yerinin bulunduğu veya ALICI işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine aşağıdaki sınırlar çerçevesinde yapabilir.

2020 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

 1. 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,
 2. Büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
 3. Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
 4. Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.
 1. YÜRÜRLÜK

10 (on) maddeden ibaret işbu Sözleşme, taraflarca okunarak, … tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.SATICI                                                          

EK

CAYMA FORMU

(İşbu Cayma Formu, Müşteri’nin sözleşmeden cayma hakkını kullanılmak istemesi halinde doldurup, aşağıda belirtilen adrese gönderilecektir.)

Kime: Misci Botanik- Toprak Miscioğlu

Adres: Adalet Mah. Manas Blv. Folkart Towers NO.47/B İç Kapı No. 3406 Bayraklı/ İzmir

E-posta : hello@misci.net

İletişim: 02325700174

İşbu Cayma Formu ile aşağıdaki Ürün’ün satışına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı kabul ve beyan ederim.

Sözleşme tarihi:

Ürünün teslim tarihi:

Cayma hakkına konu Ürün:

Müşterinin adı soyadı:

Müşterinin adresi:

Müşterinin imzası: (Sadece kâğıt üzerinde gönderilmesi halinde)

Tarih: