Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 1. TARAFLAR
 1. SATICI

Unvanı                       : Misci Botanik- Toprak Miscioğlu

T.C No                       : 27883817464

Adresi                         : Adalet Mah. Manas Blv. Folkart Towers NO.47/B İç Kapı No. 3406 Bayraklı/ İzmir

Telefon                       : 02325700174

Fax                             :

E-posta                      : hello@misci.net

 1. ALICI

Adı/Soyadı/Unvanı   : 

Adresi                         :

Telefon                       :

E-posta                      :

 1. KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu, SATICI’ nın, ALICI’ ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak ilgili mevzuat hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

İşbu Ön Bilgilendirme Formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 1. ÜRÜN, FİYAT, ÖDEME VE TESLİME İLİŞKİN BİLGİLER
 • SATICI tarafından satılan ürün(ler)’in* özellikleri (cinsi ve türü, rengi, vs.), miktarı, KDV dahil satış bedeli (adet x birim fiy02at olarak) aşağıda belirtildiği gibidir. ALICI, ürün(ler) ile ilgili detaylı bilgiye “www.misci.net” adresinden ulaşabileceğini kabul eder.
Ürün ÖzellikleriAdetSatış Bedeli
(KDV dahil Toplam)
İndirim TutarıToplam Tutar
(KDV dahil Toplam)
     
Her şey Dahil Toplam (KDV, Banka Vade Farkı ve Kargo ücreti dahil toplam) 

•Kargo hariç toplam ürün bedeli    :

•Kargo Ücreti                                    :

•Kargo Dahil Toplam Bedeli           :

•Ödeme Şekli ve Planı                    :

•Alınan Vade Farkı                          :

•Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı:

 • Sözleşmeye konu olan ürün(ler), ödeme ve güvenlik onayının alınmasını müteakiben; satın alınan ürün(ler)* için farklı bir tedarik süresi belirtilmemiş ise (ön sipariş olan ürünler, siparişe özel üretilen ürün(ler) vb.) ve ürün(ler)’in tedarikinde ve/veya sevkiyatında bir sorun olmaması halinde, en geç 3 iş günü içerisinde kuryeye/kargoya verilir.
 • Sözleşmeye konu ürün(ler), mevzuatta farklı bir süre düzenlenmedikçe 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile adreste bulunması durumunda siparişi veren ALICI’ ya, aksi durumda teslimat adresinde bulunan kişiye kimlik bilgisi alınmak sureti ile teslim edilir. Tedarikinde problem çıkan ürün(ler)’de ALICI ödemenin iade edilmesini talep edilebileceği gibi, ürünün tedarik edilmesi için bekleyebilecektir.

Teslim anında ALICI’ nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’ nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kurye/kargo şirketinde beklemiş olmasından dolayı oluşan giderler de ALICI’ ya aittir.

 • Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’YI bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.
 1. CAYMA HAKKI
 • ALICI, SATICI tarafından satılan ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma talebini 0232 570 07 74 Müşteri Hizmetleri’ni arayarak veya www.misci.net adresinde bulunan online alışveriş soru/talep formu ile veya posta yoluyla  Adalet Mah. Manas Blv. Folkart Towers NO.47/B İç Kapı No. 3406 Bayraklı/ İzmir adresinden SATICI’ ya iletmek kaydıyla Sözleşme’ den cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi ürün satışında, ürünün teslim edildiği günden itibaren işlemeye başlayacaktır. ALICI’ nın ödemeyi eft/havale yöntemleriyle yapması durumunda cayma bildiriminin ALICI’ ya ulaşmasını takiben ürün bedeli ALICI’ nın banka hesabına 14 gün içinde iade edilir. Bununla birlikte, ALICI’ nın ödeme sistemleri üzerinden kredi kartı ile yaptığı ödemelere ilişkin iade prosedüründen SATICI sorumlu tutulmayacaktır.
 • Cayma bildirimi yapılmadan gönderilen ürün(ler)e ait nakliye ücreti ALICI tarafından karşılanacaktır. ALICI bu durumda söz konusu nakliye ücretini ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Örnek cayma formu EK’ te yer almaktadır.
 1. CAYMA HAKKININ KULLANILAMADIĞI DURUMLAR

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ nin 15. maddesi uyarınca ALICI aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamayacaktır.

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

ALICI 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketici sıfatını haiz ise, şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını, Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecektir.

ALICI, İŞBU ÖN BİLGİLENDİRME FORMU’NU ONAYLAMAKLA, VERİLEN SİPARİŞİN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞURACAĞINI BİLDİĞİNİ KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER.